บ.เอ็น.เอ.เอ รีจิน่า กรุ๊ป จำกัด
จำหน่ายตลับลูกปืน
25 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 13 ถนนโพธิ์แก้ว (ลาดพร้าว 101)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-183-58202, 089-6601881, 089-6704770
02-183-5628
ตำแหน่งงานของ บ.เอ็น.เอ.เอ รีจิน่า กรุ๊ป จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย (Sales Executive / Sales Engineer ) 24 เมษายน 2562
     2. พนักงานขับรถส่งของ 24 เมษายน 2562
     3. พนักงานโกดัง (ชาย) สมัครงานโทร 02-183-5820 24 เมษายน 2562
     4. พนักงานโกดัง/ส่งของ (ชาย) สนใจสมัครโทร 02-183-5820 24 เมษายน 2562
     5. พนักงานชาย (PART-TIME) 24 เมษายน 2562