บ.เอ็น.เอ.เอ รีจิน่า กรุ๊ป จำกัด
จำหน่ายตลับลูกปืน
25 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 13 ถนนโพธิ์แก้ว (ลาดพร้าว 101)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-183-58202, 089-6601881, 089-6704770
02-183-5628
ตำแหน่งงานของ บ.เอ็น.เอ.เอ รีจิน่า กรุ๊ป จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถส่งของ เก็บเช็ค วางบิล 26 กุมภาพันธ์ 2563
     2. พนักงานโกดัง (ชาย) สมัครงานโทร 02-183-5820 26 กุมภาพันธ์ 2563
     3. พนักงานชาย (PART-TIME) 26 กุมภาพันธ์ 2563