BMS Service Limited Partnership
ให้บริการจัดเก็บ, แพ็ค และจัดส่งสินค้า แทนพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์
ธุรกิจขนส่งสินค้าสำหรับร้านออนไลน์
ธุรกิจร้านรับส่งพัสดุ ทั่วโลก
ธุรกิจแมสเซ็นเจอร์
288/162 ทาวน์พลัสสุวรรณภูมิ ซอยกิ่งแก้ว 37/4
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
082 524 9598
ตำแหน่งงานของ BMS Service Limited Partnership 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง และประสานงาน 19 มิถุนายน 2562
     2. คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) 19 มิถุนายน 2562
     3. แม่บ้านสแปร์ และประจำสำนักงาน (ลาดกระบัง) 19 มิถุนายน 2562
     4. คอมพิวเตอร์ธุรการ และ คลังสินค้า 19 มิถุนายน 2562