ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
เครื่องประดับทองคำ และ จิวเวอร์รี่
- งานการตลาด ขาย แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า
- แคชเชียร์ การเงิน
- ติดต่อประสานงาน เอกสาร บัญชี

ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น G โซนร้านทอง
02-9580275
ตำแหน่งงานของ ห้างเพชรทองเทียนโต๊ะเฮง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 66 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     4. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     5. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     6. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     7. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     8. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     9. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     10. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     11. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     12. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     13. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     14. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     15. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     16. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     17. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     18. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     19. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     20. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     21. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     22. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     23. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     24. พนักงานขาย**ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562
     25. พนักงานขาย แคชเชียร์ การตลาด **ด่วนมาก** 25 มิถุนายน 2562