" >
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และเป็นผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในธุรกิจค้าปลีก เช่น ระบบ CRM (Customer Relationship Management)ระบบบริหารคลังสินค้า (Inventory Management)ระบบบริหารสินทรัพย์ (Asset Control Management)ระบบ Van Sales หรือ SFA (Sales Force Automatio เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังขยายการจัดจำหน่ายและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง <br><br><center><img src=/img/logopicmap/pic/159050_pic_1.gif alt="บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด" title="บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด"></center>
7/129 เซ็นทรัลทาวเวอร์ปิ่นเกล้า ชั้น 17 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
0-2884-9922
0-2884-9166
ตำแหน่งงานของ บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานติดรถส่งของ 26 มิถุนายน 2562
     2. Programmer 26 มิถุนายน 2562
     3. ช่างติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 26 มิถุนายน 2562
     4. ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 26 มิถุนายน 2562
     5. Sales 26 มิถุนายน 2562
     6. Call center 26 มิถุนายน 2562
     7. เจ้าหน้าที่ธุรการ 26 มิถุนายน 2562