บริษัท พีดีซีเอส กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่เป็นที่พักอาศัยทุกประเภท บ้านเดี่ยว อาคารอยู่อาศัยรวมอาคารสูง การดัดแปลงหรือการปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัยเดิม
เลขที่ 100/27-28 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
090-486-5669 ,063-965-8658
076-610301
ตำแหน่งงานของ บริษัท พีดีซีเอส กรุ๊ป จำกัด 34 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. สโตร์รายวัน - ประจำในหาน - ด่วน 25 มิถุนายน 2562
     2. บัญชี การเงิน 25 มิถุนายน 2562
     3. แพทย์แผนไทย ภูเก็ต 25 มิถุนายน 2562
     4. ธุรการโครงการ-ในหาน 25 มิถุนายน 2562
     5. Site Engineer 25 มิถุนายน 2562
     6. โฟร์แมน ประจำในหาน ด่วน 25 มิถุนายน 2562
     7. Therapist-นักบำบัด 25 มิถุนายน 2562
     8. ธุรการโครงการก่อสร้าง - ประจำในหาน - ด่วน 25 มิถุนายน 2562
     9. แม่บ้านรายวัน - คลินิกแพทย์แผนไทย 25 มิถุนายน 2562
     10. Draftman 25 มิถุนายน 2562
     11. พนักงานบัญชี ด่วน!!!! 25 มิถุนายน 2562
     12. SALES EXECUTIVE 25 มิถุนายน 2562
     13. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน 25 มิถุนายน 2562
     14. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน-อาวุธโส 25 มิถุนายน 2562
     15. บัญชีการเงินทั่วไป 25 มิถุนายน 2562
     16. สโตร์ก่อสร้าง - ประจำในหาน ด่วน 25 มิถุนายน 2562
     17. คนสวน-ประจำกมลา 25 มิถุนายน 2562
     18. แม่บ้าน-กมลา(Partime) 25 มิถุนายน 2562
     19. แม่บ้าน(ประจำ กมลา) 25 มิถุนายน 2562
     20. วิศวกรงานระบบ - ประจำในหาน 25 มิถุนายน 2562
     21. โฟร์แมนงานระบบ-ประจำในหาน 25 มิถุนายน 2562
     22. แม่บ้าน กมลา 25 มิถุนายน 2562
     23. โฟร์แมน-สถาปัตย์ (ในหาน) 25 มิถุนายน 2562
     24. ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง 25 มิถุนายน 2562
     25. Spa Reception ภูเก็ต 25 มิถุนายน 2562