บริษัท พีดีซีเอส กรุ๊ป จำกัด
ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่เป็นที่พักอาศัยทุกประเภท บ้านเดี่ยว อาคารอยู่อาศัยรวมอาคารสูง การดัดแปลงหรือการปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัยเดิม
เลขที่ 100/27-28 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
090-486-5669 ,063-965-8658
076-610301
ตำแหน่งงานของ บริษัท พีดีซีเอส กรุ๊ป จำกัด 33 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บัญชี การเงิน 21 มีนาคม 2562
     2. แพทย์แผนไทย ภูเก็ต 21 มีนาคม 2562
     3. ธุรการโครงการ-ในหาน 21 มีนาคม 2562
     4. Site Engineer 21 มีนาคม 2562
     5. โฟร์แมน ประจำในหาน ด่วน 21 มีนาคม 2562
     6. Therapist-นักบำบัด 21 มีนาคม 2562
     7. สโตร์ก่อสร้าง - ประจำในหาน - ด่วน 21 มีนาคม 2562
     8. แม่บ้านรายวัน - คลินิกแพทย์แผนไทย 21 มีนาคม 2562
     9. Draftman 21 มีนาคม 2562
     10. พนักงานบัญชี ด่วน!!!! 21 มีนาคม 2562
     11. SALES EXECUTIVE 21 มีนาคม 2562
     12. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน 21 มีนาคม 2562
     13. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน-อาวุธโส 21 มีนาคม 2562
     14. บัญชีการเงินทั่วไป 21 มีนาคม 2562
     15. สโตร์ก่อสร้าง - ประจำในหาน ด่วน 21 มีนาคม 2562
     16. คนสวน-ประจำกมลา 21 มีนาคม 2562
     17. แม่บ้าน-กมลา(Partime) 21 มีนาคม 2562
     18. แม่บ้าน(ประจำ กมลา) 21 มีนาคม 2562
     19. วิศวกรงานระบบ - ประจำในหาน 21 มีนาคม 2562
     20. โฟร์แมนงานระบบ-ประจำในหาน 21 มีนาคม 2562
     21. แม่บ้าน กมลา 21 มีนาคม 2562
     22. โฟร์แมน-สถาปัตย์ (ในหาน) 21 มีนาคม 2562
     23. ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง 21 มีนาคม 2562
     24. Spa Reception ภูเก็ต 21 มีนาคม 2562
     25. แพทย์แผนไทย ภูเก็ต -ด่วน 21 มีนาคม 2562