Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd.
ร้านกาแฟ
บริษัท ดอยช้าง แฟรนไชส์ แมเนจเม้นต์ จำกัด
76 ซอยลาดพร้าววังหิน 52 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
029311804-05
029311803
ตำแหน่งงานของ Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd. 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกบู๊ท และประสานงาน 19 ธันวาคม 2561
     2. พนักงานบัญชีประจำโรงงานกาแฟดอยช้าง เชียงราย 19 ธันวาคม 2561
     3. พนักงานประจำร้านกาแฟ Doi Chaang Caffe สาขา ธกส. เชียงใหม่ (แถวโรงเรียนยุพราช) 19 ธันวาคม 2561
     4. พนักงานประจำร้านแฟรนไชส์ ดอยช้าง คาเฟ่ สาขามอร์เตอร์เวย์ 19 ธันวาคม 2561
     5. พนักงานประจำร้านแฟรนไชส์ ดอยช้าง คาเฟ่ สาขาปั๊มเชลล์ นพวงศ์ 19 ธันวาคม 2561
     6. พนักงานประจำร้านแฟรนไชส์ ดอยช้าง คาเฟ่ สาขา อตก. 19 ธันวาคม 2561
     7. ผู้ดูแลสาขาประจำจังหวัดเชียงราย (Supervisor) 19 ธันวาคม 2561
     8. ผู้ดูแลสาขาประจำจังหวัดเชียงใหม่ (Supervisor) 19 ธันวาคม 2561
     9. ด่วน!!! พนักงานประจำร้านกาแฟ Doi Chaang Caffe สาขาเมือง ภูเก็ต 19 ธันวาคม 2561
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Operations) [มีประสบการณ์] 19 ธันวาคม 2561
     11. ด่วน!!! รับสมัครพนักงานประจำร้านกาแฟ Doi Chaang Caffe สาขา พลาซ่า ลากูน 19 ธันวาคม 2561
     12. พนักงานประจำร้านกาแฟ Doi Chaang Caffe สาขา ธ.ก.ส. (สำนักงานใหญ่) บางเขน 19 ธันวาคม 2561
     13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง 19 ธันวาคม 2561
     14. พนักงานร้านกาแฟ Doi Chaang Caffe สาขาหาดกะรน ภูเก็ต 19 ธันวาคม 2561
     15. ช่างติดตั้ง-ซ่อมบำรุงเครื่องชงกาแฟ 19 ธันวาคม 2561