ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
การเงิน/ธนาคาร
**เนื่องจากธนาคารมีสาขาจำนวนจำกัด จึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่ออธิบายตอบโจทย์ด้านการเงิน รองรับกับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง*ไม่ใช่งานประกัน*

128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 27 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✔สนใจร่วมงาน โทรนัดสัมภาษณ์โดยตรง
✔BTS สถานีพญาไท ช่องทางออกที่1/
✔ แอร์พอตร์ลิงค์ สถานี พญาไท

คุณ นิตยา 098-479-7538
ตำแหน่งงานของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 942 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     2. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     3. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     4. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     5. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     6. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     7. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     8. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     9. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     10. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     11. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     12. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     13. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     14. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด 20 กรกฎาคม 2562
     15. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     16. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     17. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     18. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     19. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     20. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     21. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     22. ประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลบริการ 20 กรกฎาคม 2562
     23. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด 20 กรกฎาคม 2562
     24. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562
     25. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 20 กรกฎาคม 2562