ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
- ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลของธนาคารซีไอเอ็มบี และดูแลประสานงานด้านเอกสาร
-ธนาคารเปิดรับบุคลกรเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
- ธนาคารมีระบบฝึกอบรมก่อนเริ่มปฎิบัติงาน*ไม่ใช่งานขายประกัน*

อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✔สนใจร่วมงาน โทรนัดสัมภาษณ์โดยตรง
✔BTS สถานีพญาไท ช่องทางออกที่1/
✔ แอร์พอตร์ลิงค์ สถานี พญาไท
คุณ ศศิมา 098-4797538, 081-136-2525
ตำแหน่งงานของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 764 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พาร์ทไทม์/part time ประจำสำนักงานพญาไท 16 ธันวาคม 2561
     2. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     3. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     4. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     5. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     6. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     7. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     8. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     9. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     10. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     11. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     12. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     13. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     14. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     15. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     16. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     17. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     18. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     19. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     20. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     21. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     22. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     23. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     24. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 16 ธันวาคม 2561
     25. ประชาสัมพันธ์/การตลาด 16 ธันวาคม 2561