ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
การเงิน/ธนาคาร
**เนื่องจากธนาคารมีสาขาจำนวนจำกัด จึงเปิดรับสมัครพนักงานเพื่ออธิบายตอบโจทย์ด้านการเงิน รองรับกับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง*ไม่ใช่งานประกัน*

128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 26 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

✔สนใจร่วมงาน โทรนัดสัมภาษณ์โดยตรง
✔BTS สถานีพญาไท ช่องทางออกที่1/
✔ แอร์พอตร์ลิงค์ สถานี พญาไท

คุณ นิตยา 081-1362525
ตำแหน่งงานของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1090 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     4. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     6. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     7. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     8. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     9. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     10. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     11. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     12. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     13. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     14. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     15. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     16. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     17. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     18. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     19. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     20. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     21. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     22. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     23. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     24. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     25. ประชาสัมพันธ์/คอลเซ็นเตอร์ 26 กุมภาพันธ์ 2563