บริษัท เอ็มพลัส จำกัด
ผู้ผลิตสื่ออินเตอร์เน็ต สินค้าด้านเทคโนโลยี และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ประกอบการด้านการตลาดรายย่อย เป็นซัพให้กับบริษัทชั้นนำด้านต่างๆ ในประเทศไทย
สวมลุมไนท์บาช่าร์ อาคาร APA สำนักงานชั้น2 โซนB(บริษัท)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพนคร 10900
0803929427
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็มพลัส จำกัด 71 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไปในออฟฟิศ 19 ธันวาคม 2561
     2. ฝ่ายประสานงาน 19 ธันวาคม 2561
     3. ฝ่ายธุรการ 19 ธันวาคม 2561
     4. นักศึกษาฝึกงาน/Part time(ประชาสัมพันธ์) 19 ธันวาคม 2561
     5. Call Center 19 ธันวาคม 2561
     6. ประสานงานการขาย/Telesales 19 ธันวาคม 2561
     7. พนักงานบริการและต้อนรับ 19 ธันวาคม 2561
     8. ประชาสัมพันธ์ 19 ธันวาคม 2561
     9. ธุรการ 19 ธันวาคม 2561
     10. ประสานงาน 19 ธันวาคม 2561
     11. พนักงานธุรการทั่วไป 19 ธันวาคม 2561
     12. นักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ 19 ธันวาคม 2561
     13. พนักงานประสานงานทั่วไป 19 ธันวาคม 2561
     14. Call Center (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน) 19 ธันวาคม 2561
     15. Call Center (ประจำเขตพื้นที่กทม.) 19 ธันวาคม 2561
     16. คีย์ข้อมูล สื่อทั่วไป 19 ธันวาคม 2561
     17. ลูกค้าสัมพํนธ์ 19 ธันวาคม 2561
     18. พนักงานทั่วไป 19 ธันวาคม 2561
     19. ฝ่าย โอเปเรเตอร 19 ธันวาคม 2561
     20. ฝ่ายHr 19 ธันวาคม 2561
     21. ฝ่ายต้อนรับ 19 ธันวาคม 2561
     22. Operator 19 ธันวาคม 2561
     23. ฝ่ายประสานงานทั่วไป 19 ธันวาคม 2561
     24. ฝ่าย ต้อนรับ 19 ธันวาคม 2561
     25. พนักงานทั่วไป 19 ธันวาคม 2561