บริษัท ยูพีซี อินเตอร์คอม ไทยแลนด์ จำกัด
รับทำการตลาดให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ ในรูปแบบ Media Online โดยการกระจายข้อมูลข่าวสารโฆษณาไปตามเว็บไซต์โดยใช้แบนเนอร์เป็นสื่อโฆษณาทั้งในรูปแบบ รูปภาพ ข้อความกระจายไปตามเว็บไซต์ต่างๆและกระจายไปสู่ Social Network ในระบบ Internet 100%
ตึกช้างแขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
061-2045987
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยูพีซี อินเตอร์คอม ไทยแลนด์ จำกัด 106 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานประจำออฟฟิศ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่ 26 พฤษภาคม 2562
     2. ด่วน รับสมัครพนักงานฝ่ายโปรโมท/การตลาด 26 พฤษภาคม 2562
     3. ฝ่ายประสาน/ทำการตลาดออนไลน์ 26 พฤษภาคม 2562
     4. PRฝ่ายการตลาด 26 พฤษภาคม 2562
     5. แอดมินเพจ 26 พฤษภาคม 2562
     6. ฝ่ายขาย 26 พฤษภาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ออนไลน์ 26 พฤษภาคม 2562
     8. ธุรการออนไลน์ 26 พฤษภาคม 2562
     9. ประสานงานลูกเพจ 26 พฤษภาคม 2562
     10. ฝ่ายงานonline 26 พฤษภาคม 2562
     11. เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ 26 พฤษภาคม 2562
     12. ฝ่ายต้อนรับ/ดูแลบริการ 26 พฤษภาคม 2562
     13. ฝ่ายการตลาดonline 26 พฤษภาคม 2562
     14. ฝ่ายพัฒนาonline 26 พฤษภาคม 2562
     15. ธุรการออนไลน์ 26 พฤษภาคม 2562
     16. ฝ่ายขายonline 26 พฤษภาคม 2562
     17. ฝ่ายสื่อโฆษณา 26 พฤษภาคม 2562
     18. เจ้าหน้าที่ออนไลน์ 26 พฤษภาคม 2562
     19. ประสานงานลูกเพจ 26 พฤษภาคม 2562
     20. ฝ่ายแนะนำสินค้า 26 พฤษภาคม 2562
     21. ฝ่ายขาย 26 พฤษภาคม 2562
     22. เจ้าหน้าที่ออนไลน์ 26 พฤษภาคม 2562
     23. เจ้าหน้าที่ขายคอร์สการตลาดOnline 26 พฤษภาคม 2562
     24. ประสานงานลูกเพจ 26 พฤษภาคม 2562
     25. ธุรการออนไลน์ 26 พฤษภาคม 2562