บริษัท พระราม 4 ฮอนด้า คาร์ส์ กรุ๊ป จำกัด
ขายรถยนต์และศูนย์ซ่อม
1658/1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
02-6719990 ต่อ 213
ตำแหน่งงานของ บริษัท พระราม 4 ฮอนด้า คาร์ส์ กรุ๊ป จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. จป. วิชาชีพ 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานตรวจสอบรถใหม่ PDI 26 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานที่ปรึกษการขาย 26 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 26 พฤษภาคม 2562
     5. พนักงานประเมินราคาสีและตัวถัง 26 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่สต๊อครถยนต์ 26 พฤษภาคม 2562
     7. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น 26 พฤษภาคม 2562
     8. พนักงานประเมินราคาสีและตัวถัง 26 พฤษภาคม 2562
     9. พนักงานบัญชี อาวุโส 26 พฤษภาคม 2562
     10. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น 26 พฤษภาคม 2562
     11. พนักงานธุรการประเมินราคา 26 พฤษภาคม 2562
     12. แม่บ้าน 26 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น 26 พฤษภาคม 2562
     14. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) 26 พฤษภาคม 2562
     15. แม่บ้าน 26 พฤษภาคม 2562
     16. พนักงานบัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     17. พนักงานรับรถ (SA) 26 พฤษภาคม 2562
     18. ช่างยนต์ 26 พฤษภาคม 2562
     19. พนักงานขายอาหารญี่ปุ่น 26 พฤษภาคม 2562