บริษัท พระราม 4 ฮอนด้า คาร์ส์ กรุ๊ป จำกัด
ขายรถยนต์และศูนย์ซ่อม
1658/1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
02-6719990 ต่อ 213
ตำแหน่งงานของ บริษัท พระราม 4 ฮอนด้า คาร์ส์ กรุ๊ป จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. จป. วิชาชีพ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. พนักงานตรวจสอบรถใหม่ PDI 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. พนักงานที่ปรึกษการขาย 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. พนักงานประเมินราคาสีและตัวถัง 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. เจ้าหน้าที่สต๊อครถยนต์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. พนักงานประเมินราคาสีและตัวถัง 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. พนักงานบัญชี อาวุโส 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น 24 กุมภาพันธ์ 2562
     11. พนักงานธุรการประเมินราคา 24 กุมภาพันธ์ 2562
     12. แม่บ้าน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     13. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น 24 กุมภาพันธ์ 2562
     14. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     15. แม่บ้าน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     16. พนักงานบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2562
     17. พนักงานรับรถ (SA) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     18. ช่างยนต์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     19. พนักงานขายอาหารญี่ปุ่น 24 กุมภาพันธ์ 2562