บริษัท พระราม 4 ฮอนด้า คาร์ส์ กรุ๊ป จำกัด
ขายรถยนต์และศูนย์ซ่อม
1658/1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
02-6719990 ต่อ 213
ตำแหน่งงานของ บริษัท พระราม 4 ฮอนด้า คาร์ส์ กรุ๊ป จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานประเมินราคาสีและตัวถัง 16 ธันวาคม 2561
     2. เจ้าหน้าที่สต๊อครถยนต์ 16 ธันวาคม 2561
     3. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น 16 ธันวาคม 2561
     4. พนักงานประเมินราคาสีและตัวถัง 16 ธันวาคม 2561
     5. พนักงานบัญชี อาวุโส 16 ธันวาคม 2561
     6. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น 16 ธันวาคม 2561
     7. พนักงานธุรการประเมินราคา 16 ธันวาคม 2561
     8. แม่บ้าน 16 ธันวาคม 2561
     9. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น 16 ธันวาคม 2561
     10. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) 16 ธันวาคม 2561
     11. แม่บ้าน 16 ธันวาคม 2561
     12. พนักงานบัญชี 16 ธันวาคม 2561
     13. พนักงานรับรถ (SA) 16 ธันวาคม 2561
     14. ช่างยนต์ 16 ธันวาคม 2561
     15. พนักงานขายอาหารญี่ปุ่น 16 ธันวาคม 2561