กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962,(055)-611-130
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 24 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล (พิษณุโลก) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) สาขาพิษณุโลก 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาอุตรดิตถ์) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. ที่ปรึกษาการขาย รถเล็ก (สาขาสุโขทัย) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. ช่างติดฟิลม์และประดับยนต์ (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาสุโขทัย) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     11. หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 24 กุมภาพันธ์ 2562
     12. SA พนักงานรับรถ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     13. พนักงานขับรถผู้บริหาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     14. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     15. ที่ปรึกษาการขาย (รถบรรทุกขนาดใหญ่) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     16. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     17. พนักงานบัญชี (สาขาสุโขทัย) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     18. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     19. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาพิษณุโลก) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     20. เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาอินโดจีน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     21. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอุตรดิตถ์) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     22. เจ้าหน้าที่การตลาด (อินโดจีน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     23. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     24. ผู้ช่วยบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2562