กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ศูนย์จำหน่ายและบริการ รถอีซูซุ
19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
08-1280-1962,(055)-611-130
055-612-362
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 24 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล (พิษณุโลก) 26 เมษายน 2562
     2. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) สาขาพิษณุโลก 26 เมษายน 2562
     3. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาอุตรดิตถ์) 26 เมษายน 2562
     4. ที่ปรึกษาการขาย รถเล็ก (สาขาสุโขทัย) 26 เมษายน 2562
     5. ช่างติดฟิลม์และประดับยนต์ (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 26 เมษายน 2562
     6. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) 26 เมษายน 2562
     7. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาสุโขทัย) 26 เมษายน 2562
     8. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 26 เมษายน 2562
     9. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 26 เมษายน 2562
     10. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) 26 เมษายน 2562
     11. หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 26 เมษายน 2562
     12. SA พนักงานรับรถ 26 เมษายน 2562
     13. พนักงานขับรถผู้บริหาร 26 เมษายน 2562
     14. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 26 เมษายน 2562
     15. ที่ปรึกษาการขาย (รถบรรทุกขนาดใหญ่) 26 เมษายน 2562
     16. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 26 เมษายน 2562
     17. พนักงานบัญชี (สาขาสุโขทัย) 26 เมษายน 2562
     18. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 26 เมษายน 2562
     19. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาพิษณุโลก) 26 เมษายน 2562
     20. เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาอินโดจีน) 26 เมษายน 2562
     21. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอุตรดิตถ์) 26 เมษายน 2562
     22. เจ้าหน้าที่การตลาด (อินโดจีน) 26 เมษายน 2562
     23. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 26 เมษายน 2562
     24. ผู้ช่วยบัญชี 26 เมษายน 2562