บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” ด้วยการดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลคอนเทนต์ ณ สิ้นปี 2559 เอไอเอสในฐานะผู้นำด้านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 และมีผู้ใช้บริการจำนวน 41 ล้านรายทั่วประเทศ เอไอเอสได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยรายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทและด้วยคลื่นความถี่ที่เอไอเอสถือครองในปัจจุบัน จึงสามารถให้บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพทั้งเทคโนโลยี 2G 3G และ 4G ตลอดจนบริการคุณภาพอื่นๆ

นอกเหนือจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ในปี 2558 เอไอเอส ได้เริ่มดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ ‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ เมื่อสิ้นปีที่แล้ว เป็น 301,500 ราย และครอบคลุม 5.2 ล้านครัวเรือน ณ สิ้นปีนี้ พร้อมกันนี้ เอไอเอส จะยงั คงดำเนินการต่อยอดธุรกิจในปีหน้า และตั้งเป้าหมายทีจะเป็นผู้ให้บริการรายหลักในตลาด ภายใน 3 ปี

ธุรกิจหลักส่วนสุดท้ายของเอไอเอสคือ ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคดิจิทัล ทำให้เอไอเอสในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์และบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยเอไอเอสได้ร่วมมือกับผู้สร้างและให้บริการคอนเทนต์ในการพัฒนาระบบนิเวศของการทำธุรกิจแบบเชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ เอไอเอสได้เน้นการทำดิจิทัลคอนเทนต์ใน 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ เกม ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ คลาวด์ และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (M2M) โดยตัวอย่างของความสำเร็จในปี 2559 ได้แก่ AIS PLAY ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่ให้บริการวิดีโอคอนเทนต์และการเปิดตัวบริการคลาวด์สำหรับองค์กรทั้งนี้ ในท้ายที่สุด ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ของเอไอเอสจะสามารถยกระดับและขยายธุรกิจในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม พร้อมกับการผลักดันให้เอไอเอสสามารถเติบได้อย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล
414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม 10400
02-029-4241
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 87 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     51. Engineer (Power and Facility) จ.นครราชสีมา 20 พฤษภาคม 2562
     52. Marketing Officer (Fixed Broadband) จ.อุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2562
     53. Marketing Officer (สัญญาจ้างพิเศษ) 20 พฤษภาคม 2562
     54. Driver (พนักงานขับรถ) จ.สกลนคร 20 พฤษภาคม 2562
     55. Direct Sales Staff (ประจำ จ.ชลบุรี) 20 พฤษภาคม 2562
     56. SMEs Direct Sales (เชียงใหม่) (สัญญาจ้าง) 20 พฤษภาคม 2562
     57. Field Activity Staff ประจำจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดตาก 20 พฤษภาคม 2562
     58. Direct Sales Staff (ขาย SIM) จ.ขอนแก่น จ.บุรีรัมย์ 20 พฤษภาคม 2562
     59. พนักงานขับรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร (พนักงานประจำ) 20 พฤษภาคม 2562
     60. Fixed Broadband Sales จ.นครราชสีมา จ.อุบลราชธานี จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี 20 พฤษภาคม 2562
     61. พนักงานขับรถ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 20 พฤษภาคม 2562
     62. Marketing Officer (Fixed Broadband) Job Location : Nakhonratchasima 20 พฤษภาคม 2562
     63. SMEs Direct Sales Staff (ประจำ จ.ชลบุรี) 20 พฤษภาคม 2562
     64. Sales Promoter (ประจำจังหวัดเชียงใหม่) (สัญญาจ้าง) 20 พฤษภาคม 2562
     65. Business Consultant (Sales Engineer) (ประจำจังหวัดพิษณุโลก) 20 พฤษภาคม 2562
     66. พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง วุฒิการศึกษา ปวส.) 20 พฤษภาคม 2562
     67. Engineer (Power and Facility) จ.ขอนแก่น 20 พฤษภาคม 2562
     68. Sales Promoter (ประจำบิ๊กซีลำพูน)(สัญญาจ้าง) 20 พฤษภาคม 2562
     69. Sales Staff (AIS Buddy) ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 20 พฤษภาคม 2562
     70. พนักงานเขียนแบบ AutoCAD (รับวุฒิปวส.จำนวนมาก) 20 พฤษภาคม 2562
     71. พนักงานคลังสินค้า (รายวัน) จำนวนมาก!!! 20 พฤษภาคม 2562
     72. Channel Sales Staff (Green Smile Shop : สัญญาจ้างพิเศษ) 20 พฤษภาคม 2562
     73. พนักงานขายอินเทอร์เน็ต (ออกบูธ) สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. 20 พฤษภาคม 2562
     74. Direct Sales Staff (ขาย SIM) จ.นครราชสีมา 20 พฤษภาคม 2562
     75. พนักงานส่งเสริมการขาย (Sales Promoter) ประจำจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก (แม่สอด) เพชรบรูณ์ สุโขทัย 20 พฤษภาคม 2562