บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” ด้วยการดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลคอนเทนต์ ณ สิ้นปี 2559 เอไอเอสในฐานะผู้นำด้านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 และมีผู้ใช้บริการจำนวน 41 ล้านรายทั่วประเทศ เอไอเอสได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยรายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทและด้วยคลื่นความถี่ที่เอไอเอสถือครองในปัจจุบัน จึงสามารถให้บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพทั้งเทคโนโลยี 2G 3G และ 4G ตลอดจนบริการคุณภาพอื่นๆ

นอกเหนือจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ในปี 2558 เอไอเอส ได้เริ่มดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ ‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ เมื่อสิ้นปีที่แล้ว เป็น 301,500 ราย และครอบคลุม 5.2 ล้านครัวเรือน ณ สิ้นปีนี้ พร้อมกันนี้ เอไอเอส จะยงั คงดำเนินการต่อยอดธุรกิจในปีหน้า และตั้งเป้าหมายทีจะเป็นผู้ให้บริการรายหลักในตลาด ภายใน 3 ปี

ธุรกิจหลักส่วนสุดท้ายของเอไอเอสคือ ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคดิจิทัล ทำให้เอไอเอสในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์และบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยเอไอเอสได้ร่วมมือกับผู้สร้างและให้บริการคอนเทนต์ในการพัฒนาระบบนิเวศของการทำธุรกิจแบบเชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ เอไอเอสได้เน้นการทำดิจิทัลคอนเทนต์ใน 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ เกม ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ คลาวด์ และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (M2M) โดยตัวอย่างของความสำเร็จในปี 2559 ได้แก่ AIS PLAY ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่ให้บริการวิดีโอคอนเทนต์และการเปิดตัวบริการคลาวด์สำหรับองค์กรทั้งนี้ ในท้ายที่สุด ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ของเอไอเอสจะสามารถยกระดับและขยายธุรกิจในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม พร้อมกับการผลักดันให้เอไอเอสสามารถเติบได้อย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล
414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม 10400
02-029-4241
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 87 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     26. Driver Direct Sales /พนักงานขับรถ ประจำ จ.เชียงใหม่ (สัญญาจ้าง) 21 กรกฎาคม 2562
     27. Field Activity Staff (ประจำจังหวัดแพร่) 21 กรกฎาคม 2562
     28. Event Support Staff ประจำ : จ.นครราชสีมา และ ประจำ จ.สุรินทร์ 21 กรกฎาคม 2562
     29. พนักงานเขียนแบบ AutoCAD (รับวุฒิปวส.จำนวนมาก) 21 กรกฎาคม 2562
     30. Sales Staff AIS Buddy ประจำ จ.น่าน (สัญญาจ้าง) 21 กรกฎาคม 2562
     31. Direct Sales Staff (ขาย SIM) จ.สุรินทร์ 21 กรกฎาคม 2562
     32. Engineer (Core Network) Nakhonratchasima 21 กรกฎาคม 2562
     33. Sales Staff AIS Buddy ประจำจังหวัดเชียงราย(สัญญาจ้าง) 21 กรกฎาคม 2562
     34. Customer Support Officer (ประจำสำนักงานใหญ่) 21 กรกฎาคม 2562
     35. พนักงานเขียนแบบ AutoCad 21 กรกฎาคม 2562
     36. Sales Promoter (ประจำจังหวัดแพร่) (สัญญาจ้าง) 21 กรกฎาคม 2562
     37. SMEs Direct Sales Staff จ.อุดรธานี (ดูแลพื้นที่ จ.หนองคาย จ.หนองบัวลำภู) 21 กรกฎาคม 2562
     38. Event Support Staff ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 21 กรกฎาคม 2562
     39. AE Account Executive-Wholesales (AE-ADP) - ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 21 กรกฎาคม 2562
     40. Sales Promoter (ประจำจังหวัดพะเยา) (สัญญาจ้าง) 21 กรกฎาคม 2562
     41. Account Executive ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 21 กรกฎาคม 2562
     42. Administration Support Officer ประจำจังหวัดพิษณุโลก 21 กรกฎาคม 2562
     43. Drive Test (เจ้าหน้าที่วัดคุณภาพสัญญาณ) จ.นครราชสีมา 21 กรกฎาคม 2562
     44. Field Activity Staff จ.นครราชสีมา 21 กรกฎาคม 2562
     45. Sales Promoter ประจำจังหวัดเชียงราย (สัญญาจ้าง) 21 กรกฎาคม 2562
     46. พนักงานขายซิม Direct Sales ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (สัญญาจา้ง) 21 กรกฎาคม 2562
     47. Direct Sales ประจำจังหวัดลำปาง 21 กรกฎาคม 2562
     48. Sales Promoter (ประจำจังหวัดพะเยา) (สัญญาจ้าง) 21 กรกฎาคม 2562
     49. Engineer (Maintenance) จ.ขอนแก่น 21 กรกฎาคม 2562
     50. Event Support Staff (เชียงใหม่) (สัญญาจ้าง) 21 กรกฎาคม 2562