บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” ด้วยการดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลคอนเทนต์ ณ สิ้นปี 2559 เอไอเอสในฐานะผู้นำด้านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 และมีผู้ใช้บริการจำนวน 41 ล้านรายทั่วประเทศ เอไอเอสได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยรายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทและด้วยคลื่นความถี่ที่เอไอเอสถือครองในปัจจุบัน จึงสามารถให้บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพทั้งเทคโนโลยี 2G 3G และ 4G ตลอดจนบริการคุณภาพอื่นๆ

นอกเหนือจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ในปี 2558 เอไอเอส ได้เริ่มดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ ‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ เมื่อสิ้นปีที่แล้ว เป็น 301,500 ราย และครอบคลุม 5.2 ล้านครัวเรือน ณ สิ้นปีนี้ พร้อมกันนี้ เอไอเอส จะยงั คงดำเนินการต่อยอดธุรกิจในปีหน้า และตั้งเป้าหมายทีจะเป็นผู้ให้บริการรายหลักในตลาด ภายใน 3 ปี

ธุรกิจหลักส่วนสุดท้ายของเอไอเอสคือ ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคดิจิทัล ทำให้เอไอเอสในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์และบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยเอไอเอสได้ร่วมมือกับผู้สร้างและให้บริการคอนเทนต์ในการพัฒนาระบบนิเวศของการทำธุรกิจแบบเชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ เอไอเอสได้เน้นการทำดิจิทัลคอนเทนต์ใน 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ เกม ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ คลาวด์ และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (M2M) โดยตัวอย่างของความสำเร็จในปี 2559 ได้แก่ AIS PLAY ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่ให้บริการวิดีโอคอนเทนต์และการเปิดตัวบริการคลาวด์สำหรับองค์กรทั้งนี้ ในท้ายที่สุด ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ของเอไอเอสจะสามารถยกระดับและขยายธุรกิจในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม พร้อมกับการผลักดันให้เอไอเอสสามารถเติบได้อย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล
414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม 10400
02-029-4241
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 120 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำ จ.สงขลา 18 กุมภาพันธ์ 2563
     2. AIS Data Analytic Officer ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
     3. SMEs Business Consultant Team Leader ประจำ จ.สงขลา 18 กุมภาพันธ์ 2563
     4. Sales Promoter (ประจำLotus แม่สาย จังหวัดเชียงราย) สัญญาจ้าง 18 กุมภาพันธ์ 2563
     5. Sales Staff AIS Buddy จ.พัทลุง 18 กุมภาพันธ์ 2563
     6. พนักงานขับรถ Driver (Engineering) ประจำ จ.ชุมพร 18 กุมภาพันธ์ 2563
     7. พนักงานขับรถ Driver (Access Network - South) จ.สุราษฎร์ธานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
     8. Marketing Officer จ.สุราษฎร์ธานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
     9. SMB Direct Sales Executive ประจำ จ.ภูเก็ต 18 กุมภาพันธ์ 2563
     10. SMB Direct Sales Executive ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
     11. พนักงานขับรถ Driver (Engineering) ประจำ จ.ภูเก็ต 18 กุมภาพันธ์ 2563
     12. Field Activity Staff (ประจำจังหวัดลำปาง) สัญญาจ้าง 18 กุมภาพันธ์ 2563
     13. Fixed Broadband Account Executive (ดูแลพื้นที่จ.ชุมพร/ระนอง) 18 กุมภาพันธ์ 2563
     14. Fixed Broadband Marketing Officer ประจำ จ.ภูเก็ต 18 กุมภาพันธ์ 2563
     15. Sales Staff AIS Buddy จ.กระบี่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     16. พนักงานขาย Ais Fibre ประจำจังหวัดอุบลราชธานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
     17. พนักงานขายอินเทอร์เน็ต(ออกบูธ) ประจำจ.ขอนแก่น สมัครพร้อมสัมภาษณ์จันทร์-ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     18. Sales Staff AIS Buddy จ.สุราษฎร์ธานี 18 กุมภาพันธ์ 2563
     19. พนักงานขายอินเตอร์เน็ต ประจำจังหวัดนครราชสีมา 18 กุมภาพันธ์ 2563
     20. Field Activity Team Leader (หัวหน้าทีมการตลาดภาคสนาม ) ประจำ จ.สงขลา 18 กุมภาพันธ์ 2563
     21. SMB Direct Sale Executive (ประจำจังหวัดเชียงใหม่) สัญญาจ้าง 18 กุมภาพันธ์ 2563
     22. Sales Promoter (ประจำจังหวัดลำปาง) สัญญาจ้าง 18 กุมภาพันธ์ 2563
     23. Field Activity Staff (ประจำจังหวัดเชียงใหม่) สัญญาจ้าง 18 กุมภาพันธ์ 2563
     24. Sales Staff AIS Buddy (ประจำจังหวัดเชียงใหม่) สัญญาจ้าง 18 กุมภาพันธ์ 2563
     25. Sales Staff AIS Buddy (ประจำจังหวัดเชียงราย) สัญญาจ้าง 18 กุมภาพันธ์ 2563