บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ก้าวเข้าสู่การเป็น “ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์” ด้วยการดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัลคอนเทนต์ ณ สิ้นปี 2559 เอไอเอสในฐานะผู้นำด้านการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเชิงรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 และมีผู้ใช้บริการจำนวน 41 ล้านรายทั่วประเทศ เอไอเอสได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยรายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังคงเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทและด้วยคลื่นความถี่ที่เอไอเอสถือครองในปัจจุบัน จึงสามารถให้บริการโครงข่ายที่มีคุณภาพทั้งเทคโนโลยี 2G 3G และ 4G ตลอดจนบริการคุณภาพอื่นๆ

นอกเหนือจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ในปี 2558 เอไอเอส ได้เริ่มดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ ‘เอไอเอส ไฟเบอร์’ เมื่อสิ้นปีที่แล้ว เป็น 301,500 ราย และครอบคลุม 5.2 ล้านครัวเรือน ณ สิ้นปีนี้ พร้อมกันนี้ เอไอเอส จะยงั คงดำเนินการต่อยอดธุรกิจในปีหน้า และตั้งเป้าหมายทีจะเป็นผู้ให้บริการรายหลักในตลาด ภายใน 3 ปี

ธุรกิจหลักส่วนสุดท้ายของเอไอเอสคือ ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจยุคดิจิทัล ทำให้เอไอเอสในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์และบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า โดยเอไอเอสได้ร่วมมือกับผู้สร้างและให้บริการคอนเทนต์ในการพัฒนาระบบนิเวศของการทำธุรกิจแบบเชื่อมโยงร่วมกับพันธมิตรเพื่อการเติบโตไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ เอไอเอสได้เน้นการทำดิจิทัลคอนเทนต์ใน 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ เกม ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ คลาวด์ และการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (M2M) โดยตัวอย่างของความสำเร็จในปี 2559 ได้แก่ AIS PLAY ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่ให้บริการวิดีโอคอนเทนต์และการเปิดตัวบริการคลาวด์สำหรับองค์กรทั้งนี้ ในท้ายที่สุด ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ของเอไอเอสจะสามารถยกระดับและขยายธุรกิจในทุกๆ ด้านแบบองค์รวม พร้อมกับการผลักดันให้เอไอเอสสามารถเติบได้อย่างแข็งแกร่งในยุคดิจิทัล
414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม 10400
02-029-4241
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 87 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Fixed Broadband Sale Supervisor (ประจำจังหวัด ร้อยเอ็ด-อุดรธานี-อุบลราชธานี) 24 เมษายน 2562
     2. Sales and Service Officer (AIS Shop เซ็นทรัล อุดรธานี/เซ็นทรัล อุบลราชธานี) 24 เมษายน 2562
     3. พนักงานขับรถผู้บริหาร 24 เมษายน 2562
     4. Fixed Broadband -Direct Sales ประจำภาคเหนือตอนล่าง 24 เมษายน 2562
     5. Engineer (Fixed Broadband) ประจำจังหวัดนครราชสีมา 24 เมษายน 2562
     6. พนักงานขาย AIS Fiber ประจำ Shop โรบินสัน จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์ จ.ร้อยเอ็ด 24 เมษายน 2562
     7. Fixed Broadband – Marketing & Sales Manager ประจำภาคเหนือตอนล่าง 1 ตำแหน่ง 24 เมษายน 2562
     8. Engineer (Maintenance)ร้อยเอ็ด 24 เมษายน 2562
     9. SMEs Business Consultant Team Leader ประจำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก 24 เมษายน 2562
     10. Sales Promoter ประจำ : เทสโก้ โลตัส อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 24 เมษายน 2562
     11. Sales Promoter ประจำ : เทสโก้ โลตัส จ.มุกดาหาร 24 เมษายน 2562
     12. พนักงานขับรถ ประจำจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ 24 เมษายน 2562
     13. Sales Promoter ประจำ : เทสโก้ โลตัส อ.เมือง(โนนม่วง และ ประตูน้ำ) อ.ชุมแพ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 24 เมษายน 2562
     14. Sales Staff AIS Buddy ประจำจ.ยโสธร หรือ จ.ศรีสะเกษ 24 เมษายน 2562
     15. Event Support Staff ประจำจังหวัดพิษณุโลก 24 เมษายน 2562
     16. Sales and Service Officer ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 24 เมษายน 2562
     17. พนักงานสายการผลิตคลังสินค้า 24 เมษายน 2562
     18. Sales Promoter ประจำจังหวัดแพร่ (สัญญาจ้าง) 24 เมษายน 2562
     19. พนักงานขายอินเทอร์เน็ทบ้าน AIS Fibre 24 เมษายน 2562
     20. Billing Application Analyst (สัญญาจ้างพิเศษ) จำนวนมาก 24 เมษายน 2562
     21. พนักงานสนับสนุนการตลาด จ. อุบลราชธานี 24 เมษายน 2562
     22. Event Support Staff จ.เชียงใหม่ (สัญยาจ้าง) 24 เมษายน 2562
     23. Driver Direct Sales /พนักงานขับรถ ประจำ จ.เชียงใหม่ (สัญญาจ้าง) 24 เมษายน 2562
     24. Field Activity Staff (ประจำจังหวัดแพร่) 24 เมษายน 2562
     25. Event Support Staff ประจำ : จ.นครราชสีมา และ ประจำ จ.สุรินทร์ 24 เมษายน 2562