บริษัท เมล์บ๊อกซ์ อีทีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
ศูนย์บริการไปรษณีย์ และศูนย์ธุรกิจติดต่อสื่อสารครบวงจร
ที่มีสาขาทั่วโลก กว่า 2,000 สาขา

ดำเนินกิจการในประเทศไทย มานานกว่า 2 ทศวรรษ (20 ปี-)
ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 40 สาขาทั่วประเทศ เปิดขายแฟรนไชส์และขยายสาขา ในห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน และแหล่งชุมชุน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


อาคาร SM Tower ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามกับ ช่อง 5 สนามเป้า)
อาคาร SM Tower จะตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาลพญาไท 2- ใกล้อนุสาวรีย์ชัยฯ
02-298-0678-9 (มือถือ 081-305-7117 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ก่อนเวลา 16.30 น.)
02-298-0680 (Auto-)