ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1,777 หน้า จำนวน 17,762 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1วิศวกรเครื่องกล
• ออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศ • พร้อมจัดทำรายงาน / โครงการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
2ช่างอาคาร (ประจำ รพ.ศิริราช )
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศภายในห้อง Clean Room ภายในโรงพยาบาล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
5ช่างอาคาร (ประจำ ฮีโน่ หลักสี่ )
1.ทำหน้าที่ให้บริการงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2.ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาบริการ ตามใบแจ้งซ่อมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.ประสานงาน คว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
6ช่างแอร์
ซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศภายในอาคาร โรงงาน สำนักงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
7ที่ปรึกษาการขายรถใหญ่ (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
ขายรถบรรทุก ทุกรุ่น ภายใต้แบรนด์ ISUZU - ออกหาลูกค้าแต่ละพื้นที่ - สรุปเอกสารการขายของรถแต่ละชนิด อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
8เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้,ลูกหนี้ ) มีประสบการณ์
จัดทำเอกสารบัญชี ตามมาตรฐานของบริษัท บ/ช เจ้าหนี้,ลูกหนี้ รายงานภาษีซื้อ - ขาย ภงด3,53...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
9เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตาก)
จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน บัญชี...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
10เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( HR Admin )
1. สรุป TIME ATTENDANCE 2. ตรวจสอบสิทธิการลาต่างๆของพนักงาน และจัดทำรายงาน 3. งานประเมินผลทดลองงาน 4. เตรียมสัญญาว่าจ้างพนักงานและประสานงานด้านธุรการต่างๆ 5. งานอื่นๆ เช่นกิจกรรมของบริษัทฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง